Kompetentu un sertificētu darba aizsardzības pakalpojumu nodrošināšana uzņēmumiem, iestādēm u.c.


Darba aizsardzības likums attiecas uz ikvienu darba devēju. Ja uzņēmumā ir 1 vai vairāk nodarbināto, pēc klienta pieprasījuma varam nodrošināt sekojošus pakalpojumus:
  • izveidot darba aizsardzības sistēmu, veikt darba vides risku novērtēšanu un uzraudzību
  • veikt darbinieku instruēšanu (darba aizsardzībā, ugunsdrošībā, elektrodrošībā)
  • izstrādāt nepieciešamos darba aizsardzības dokumentus u.c.

PAPILDUS INFORMĀCIJU par pakalpojumu, t.sk., evakuācijas plāni, civilā aizsardzība u.c. sk. sadaļā Pakalpojuma apraksts, par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajiem SODIEM par Darba aizsardzību regulējošo aktu pārkapšanu sk. šeit, par mūsu KLIENTIEM un pieredzi šeit.